ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

 

 

 

ATOMA EXTENDED AB 

 

Driver utveckling med fokus på att skapa bästa möjliga affärs-, produktions- eller tjänsteverksamhet för en organisation.

 

Bolaget driver fyra affärsområden:

Utbildning - Riskhantering - Systemsäkerhet - Affärsutveckling

 

 

ATOMA innebär ett förhållnings- och synsätt där effektivisering och förbättringsarbete utgår från helhetssyn på affärsverksamheten. Helhetssynen innebär att arbetsmiljön och miljön hanteras som framgångsfaktorer. Atomas förhållnings- och synsätt bygger på kunskap och erfarenhet av att optimera tekniska stödverktyg, organisationsstrukturer, leverantörer och team.

 

Resultatet blir en effektiv organisationskultur där kalendertiden för leverans minimeras genom att takta leveranser eliminera icke värdeaderande väntetider och skapa effektivare beslutsprocesser.

 

AtomA bryter upp i den traditionella verksamhetsutvecklingen som ofta handlar om att ta bort slöseri, städa, sortera, standardisera osv. Bilder byggs och processer beskrivs som trappor, vägar, hav och hinder finns i form av isberg osv.

VI bygger vårt arbete på den erfarenhet som lyckade organisationer och företag har i sin affärsverksamhet. Det är främst två viktiga faktorer:

    • Tillvaratagande av den unika kunskap medarbetarna äger som arbetar närmast produktionen eller utför tjänsten åt kund
    • En medarbetar- och toppledningsattityd som arbetar med målstyrning med fokus på effektivare arbetssätt och kvalitetssäkrade beslutsprocesser.

 

Nyckeln ligger i smidighet och lätthet och studierna i detta ämne har fått sitt namn av detta; Lean Production.

 

 

 

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 www.atoma-xtd.com                       atoma