ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

ATOMA EXTENDED AB 

Utbildning

 

Varje organisation är en unik kultur.

Detta innebär att varje organisation har egna unika styrkor och svagheter samt hot/möjligheter.

För att identifiera möjligheter till förbättringar och profilering måste varje enhet ses som en unik organisationsindivid. Detta inebär att  standardiserade och detaljerade metoder för förbättringsarbetet som är generella och anpassade för huvuddelen av alla bolag och organisationer inte passar er unika kultur. 

 

.

 

 

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.atoma-xtd.com