ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

ATOMA EXTENDED AB 

Uppdaterad 2012-02-15

 

Scania CV har kontrakterat Atoma för arbetsmiljöarbete

 

 

Medarbetare på Atoma arbetar med metorskap för studenter på Högskolan i Skövde

 

Ett versamhetsutvecklingsprojekt beställdes av HEM för att säkra och effektivisera revisionsarbetet

 

Försvarsmaktens arbetsmiljöenhet på huvudkontoret anlitade Atoma för värdegrundsarbete.

 

Uddevalla Energi valde Atoma för sin BAS kurs. Kursen hålls i början av Februari.

 

Umeå Energi har beställd en BAS kurs i december. Kursen riktar sig mot riskhantering inom processindustrin

 

HEM kontrakterade Atoma för samordning av säkerheten vid rivning och byggande av biopannor i Bäckagård

 

Inspecta handlade upp ATOMA att föreläsa på den årliga konferensen i Stenungsund för processindustrin som hålls i november. 

 

Rabbalshede kraft och Göteborg energi valde genom Inspectas ATOMA till part att utföra riskbedömning av vindkraftpark.

 

Svevia syd och mittregion valde återigen ATOMA som kursledning kurseri grundläggande arbetsmiljö och riskhantering anläggning.

 

Det internationella företaget Getinge i Halland beställde kurs i riskbedömning av verktygsmaskiner med inriktning av plastisk bearbetning. Kursen omfattar MTO och säkerhetskultur och ska hållas i november.
.

 

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.atoma-xtd.com