ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

 

PATIENTSÄKERHET

 

Socialstyrelsen ställer krav på att verksamhetsutövare av sjuk och hälsovård ska se till att patientsäkerhetsarbetet förbättras.

 

 

Krav:

Riskbedömningar ska utföras så att patientens säkerhet tryggas.

 

Skulle en skada eller tillbud ske ska den utredas.

 

En verksamhetsberättelse ska skrivas varje vår där sjukhusen och vårdgivarens arbete redovisas.

 

Patientsäkerhetsarbetet ska hanteras i ett ledningssystem för kvalitet exempelvis ISO 9001.

 

Atoma har ett program för utbildning i riskbedömning och utedningsmetodik. Programmet är framtaget med erfarenhet från över 300 olycksfallsutredningar.

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 www.atoma-xtd.com                       atoma