ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

ATOMA EXTENDED AB 

 

Ledningsystem, Kvalitetssäkring och Lean

 

Vår kunskap och erfarenhet av att integrera ledningssystem, kvalitetssäkring och Lean så att kundrn får optimerad och effektiv verksamhet.

 

Vi gör det genom att transformera om kunders ledningssystem utifrån principerna inom Human Factor. Med det garanteras ett användarvänligt ledningssystem där chefer, projektledare, ansvariga och medarbetare får stöd av ledningssystemet i sitt dagliga arbete utan att behöva lägga ner tidskrävande sökningar av instruktioner, dokument eller processer.

 

Vi åstadkommer detta genom att kombinera processkartläggning med attityd och fokusgruppsintervjuer. Utifrån resultatet så tillämpar vi Lean-filosofin och "best practice" så att endast värdeadderande processer/aktiviteter och nödvändiga arbetssätt/rutiner upprättas med bibehållen överensstämmelse av ställda krav för kundens verksamhet.

 

Våra generiska grafiska mallar för ledningssystem har tagits fram utifrån grundprinciperna inom Human Factors och är generella, dvs. kan tillämpas på alla typer av ledningssystemsstandarder eller myndighetskrav som t.ex. ISO 9001, ISO 14001, Systematisk Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) samt Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12).

 

 

ATOMA effektiviserar affärsverksamhet genom optimering av teknik, organisation, människa och arbetsmiljö

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.atoma-xtd.com