ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

 

ATOMA EXTENDED AB 

 

Riskhantering

 

Arbetet riktar sig främst mot risker där organisationens egna personal kan råka illa ut. Risker kan vara inom teknik, fysikaliska faktorer, kemi/bilologi, ergonomi eller psykosocial miljö.

För att nå framgång med riskreducering och riskeliminering omfattar arbetet även exempelvis; brand, hot och våld, politiska risker, sabotage, intrång, stöld mm

 

Vi har vår kompetenskälla från projektledning inom processindustrin och installationsbranschen samt Arbetsmiljö- verket där mer än 1000 platsbesök och över 250 olycksfallutredningar utfördes.

 

Verktygen är:

MTO begreppet: Samspelet mellan Människa – Teknik – Organisaion,

Säkerhetskultur: De attityder och beteende som grupp/individ har/äger

MIL-STD-882C (System Safety Program Requirements HSystSäk)

SS-EN ISO 14 121-1 för värdering och prioritering av risker

ISRS (internationellt system för rangering av säkerhet). ISRS är grunden för SAM enligt AFS 2001:1

SS-ISO 31000 Riskmanagement en ny standard för riskhantering som riktar sig mot aktivitet

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.atoma-xtd.com