ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

ATOMA EXTENDED AB 

 

Om oss

 

Anders Jansson

 

Utbildningsbakgrund:

CTH YTH installationsteknik el

Arbetar med just nu:

Utbildning av Svevia riskhantering

Kurs i säkerhet KY Malmö

Samordningsuppdrag inom industrin utifrån riskbedömningar

KAM system för småföretag inom installationsbranschen

Yrkeserfarenhet:

Elektriker

Konsult inom el och processtyrning

Revision av organisationers säkerhetskultur

Verksamhetsutveckling i statlig miljö

Olycksfallsutredare på Arbetsmiljöverket, utfört ca 300 utredningar och över 1000 platsbesök inom arbetsmiljö.

Revision ISRS, OHSA

Riskhantering utifrån SS-ISO 31000

 

 

Urban L. Bervelius

Utbildningsbakgrund:

Teknisk Fysik och Magister examen med Psykologisk inriktning

Arbetar med just nu:

  • Förbättringsledare och kvalitets revisor på koncernstabsfunktion
  • Affärsutvecklings projekt utav personskydds innovation
  • Västanå skola

Yrkeserfarenhet:

Systemingenjör med inriktning mot systemsäkerhet och tillförlitlighet för militära produkter samt civil- och stridsflygplan

Implementering av Lean i utvecklingsavdelningar

Revision av organisationers säkerhetskultur

Verksamhetsutveckling i statlig miljö

Utbildningsansvarig för revision verksamhet med inriktning av internkultur

Implementering av Beteende Baserad Styrning

Produktsäkerhet

Implementering av Människa, Teknik och Organisation inom statlig tillsynsmyndighet

Human Factor

 

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.atoma-xtd.com